Takstblad for Vig Vandværk

Gældende for 1. oktober 2023 til 30. september 2024.

Anlægsbidrag:  
Privatbolig................................
Erhverv og landbrug.................

20.000,00 kr.
Efter aftale
Driftsbidrag:  
Afgift pr. m3.............................
Fast afgift pr. måler inkl. moms..

8,75 kr.
625,00 kr.
Gebyrer:  
Ejerskifte.................................
Lukning og genåbning
ekskl. udgifter...........................
Rykker pr. gang........................

250,00 kr.

2000,00 kr.
100,00 kr.
Statsafgift:  
1. jan. 2023- 31. dec. 2023
7,96 kr.

Alle priser er inkl. moms