Takstblad for Vig Vandværk

Takstblad pr. 1. januar 2024

Anlægsbidrag:  
Privatbolig................................
Erhverv og landbrug efter aftale, skal godkendes af kommunen

20.000,00 kr.
Driftsbidrag:  
Afgift pr. m3.............................
Fast afgift pr. måler inkl. moms..

8,75 kr.
625,00 kr.
Gebyrer:  
Ejerskifte.................................
Lukning og genåbning
ekskl. udgifter...........................
Rykker pr. gang........................

250,00 kr.

2000,00 kr.
100,00 kr.
Statsafgift:  
1. jan. 2024- 31. dec. 2024
7,96 kr.

Alle priser er inkl. moms