Kontakt

Vandværksbestyrer:
Søren Olsen
Mobil: 21 12 66 77
E-mail:sorenvigvand@gmail.com

Formand:
Claus Schrøder
Mobil: 29 29 19 00
E-mail:sch.vig@mail.dk

Kasserer:
Yvonne Nielsen
Mobil: 28 34 20 18
E-mail:ysn.nielsen@gmail.com

- - - - - - - - - - -

Klageregel
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.