Takstblad for Vig Vandværk I/S

Gældende for 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Anlægsbidrag:  
Privatbolig................................
Erhverv og landbrug.................

15.000,00 kr.
Efter aftale
Driftsbidrag:  
Afgift pr. m3.............................
Fast afgift pr. måler inkl. moms..

7,50 kr.
450,00 kr.
Gebyrer:  
Ejerskifte.................................
Lukning og genåbning
ekskl. udgifter...........................
Rykker pr. gang........................

250,00 kr.

2000,00 kr.
100,00 kr.
Statsafgift:  
1. jan. 2021- 31. dec. 2021
7,96 kr.

Alle priser er inkl. moms